Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Podręcznik pomocny zamawiającym i potencjalnym wykonawcom w realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na zdefiniowane w trakcie realizacji projektu Społecznie przede wszystkim problemy w związku z realizacją zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych.  „Z dniem 28 lipca 2016…

Zespół OWES żegna wrażliwego i odpowiedzialnego społecznie lidera metropolii.

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Pawła Adamowicza, Prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Charyzmatycznego lidera, twórcę idei metropolii na Pomorzu, wielkiego wizjonera i wspaniałego szefa.
Dziękujemy za odważne prowadzenie nas ku tworzeniu metropolii otwartej, solidarnej i wrażliwej na drugiego człowieka. 
Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom.

cyt. źródło

Spotkanie Doradców – 5.02.

W ubiegłym roku w spotkaniach subregionalnych grup roboczych w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ) uczestniczyło 120 doradców z całego regionu. W ramach współpracy wspólnie zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy regionalne działania, takie jak: Wybieraj mądrze, Aktywni z pasją, Doradź mądrzeczy Marzec na obcasach. W ramach tych wydarzeń objętych wsparciem zostało ponad 4500 Pomorzan.  Doradcy zawodowi wzięli udział…

Nowe zadania DES

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej teraz będzie zajmował się także CIS-ami i KIS-ami. Do zadań naszego Departamentu dodane zostały m.in. realizacja zadań w obszarze zatrudnienia socjalnego i obsługa Rady Zatrudnienia Socjalnego. Oznacza to, że działalność Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej, które pełnią fundamentalną rolę w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej, stała się kompetencją…