Oferta pracy – Animator/Animatorka

Zadaniem Animatora jest pobudzanie lokalnej społeczności do działania oraz jej integrowanie. Jest to osoba, która ma najbliższy kontakt ze społecznością dzielnicy, potrafi dostrzec potencjał jej mieszkańców i zachęcić ich do skorzystania z niego. Ponadto promuje pośród nich postawę obywatelską. Poprzez bliski kontakt, poznaje potrzeby społeczności lokalnej. Animator będzie odpowiedzialny za aktywizację społeczną środowiska poprzez proponowanie…

Details

Rozeznanie rynku – spotkanie sieciujące

Rozeznanie rynku z dnia 18 marca 2019 r. Dotyczące poprowadzenia spotkania sieciującego (w dniach 28-29.03.2019 r.)  dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie marketingu/ sprzedaży, technik sprzedażowych w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną…

Details