Pracownik socjalny w CIS Gdańsk

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIS GDAŃSKTowarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie zatrudni Pracownika socjalnego do Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizowanego projektu „W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Wymagania:…

Details

Asystent osoby bezdomnej

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystent Osoby Bezdomnej; Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało: tworzenie i realizacja wspólnie z klientem Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, motywowanie klienta w podejmowaniu działań mających na celu poprawę i zmianę jego sytuacji socjalno – bytowej oraz monitorowanie i ewaluacja pracy z beneficjentem…

Details

Rozeznanie rynku – film reklamowy

Rozeznanie rynku z dnia 23 stycznia 2019 Dotyczące  wykonania filmu reklamowego dla 2 laureatów konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018 w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny”(OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców…

Details

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe z zakresu prawa pocztowego

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa branżowego z zakresu prawa pocztowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – zagospodarowanie przestrzeni lokalowej

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu zagospodarowania przestrzeni lokalowej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ