Zapytanie ofertowe – specjalistyczne doradztwa branżowego (fizjoterapia – masaż).

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa branżowego – branża fizjoterapia – masaż skierowanego do PES, w tym PS.

Zapytanie ofertowe dot. specjalistycznego doradztwa z zakresu branzy fizjoterapeutycznej (masaże).

Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa (wykonanie fotografii cyfrowych).

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na świadczenie usługi marketingowej „szytej na miarę” polegającej na wykonaniu fotografii wnętrz jednego z PES do celów promocyjnych.

Zapytanie ofertowe – usługa marketingowa szyta na miarę (promocyjne zdjęcia cyfrowe).

Zapytanie ofertowe – rebranding

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje dwóch usług marketingowych „szytych na miarę” z zakresu rebrandingu dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – doradztwo branżowe (szkolenie baristyczne)

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje usługi specjalistycznego doradztwa branżowego z zakresu obsługi baristycznej dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

POBIERZ

Zapytanie ofertowe – usługi specjalistycznego doradztwa branżowego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zasady konkurencyjności zapraszamy Państwa do składania ofert w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) na realizacje usług specjalistycznego doradztwa branżowego dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych z zakresu animacji dzieci.

POBIERZ

Rozeznanie rynku – poprowadzenie spotkania sieciującego

Dotyczące poprowadzenia spotkania sieciującego (w dniach 14-15.06.2019 r.)  dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zwiększania efektywności zarządzania sobą, swoimi pracownikami i relacjami z partnerami w biznesie w oparciu o koncepcję trzech kolorów mózgu, w  ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z:…

Details