Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15. Wysokość środków na…

Details

Spotkanie regionalne “Bliżej Funduszy Europejskich” – Gdańsk

27 marca 2018 r. w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku odbędzie się siódme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje ogólne W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych…

Details

Szkolenia elektryczne SEP – Kurs G1 dozór

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o  jest partnerem w projekcie unijnym RPO WP 5.5 – „Kwalifikacje dla Pomorzan” w ramach którego realizujemy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy pracowników pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  a także podmiotów ekonomii społecznej do skorzystania ze szkoleń w zakresie uprawnienia…

Details

Diagnozy w Równać Szanse – termin przedłużony!

Termin składania diagnoz w OKG przedłużony do 15 marca 2018 r. do godziny 12:00 w południe! Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.   O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r.,…

Details

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE: Szkolenie w Gdańsku

Szanowni Państwo,   W dniu 19 marca 2018r. w Gdańsku odbędzie się Seminarium Informacyjne nt. możliwości aplikowania w programach:   ·         Polska-Rosja 2014-2020 ·         Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 ·         Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021   Link rejestracyjny, zaproszenie oraz agenda spotkania dostępna na https://ewt.pomorskie.eu/-/seminarium-informacyjne-wiosna-2018   Proszę o dystrybucję e-maila do osób zainteresowanych w Państwa instytucji.…

Details

Najlepsi europejscy przedsiębiorcy społeczni – nagrody do 50 tys. euro

The Social Innovation Tournament organizowany przez European Investment Bank ma na celu promowanie najlepszych europejskich przedsiębiorców społecznych. Do konkursu można zgłaszać trwające projekty dotyczące przeciwdziałaniu bezrobociu, marginalizacji grup defaworyzowanych, promujące dostęp do edukacji oraz opieki medycznej, dotyczące środowiska naturalnego, czy użytkowania nowych technologii. Konkurs jest otwarty dla różnych rodzajów podmiotów, m.in. ngo, przedsiębiorstwa społeczne, działy…

Details

Kolejne przedłużenie naboru wniosków – czas do 30 kwietnia!

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 26/17 z dnia 9 stycznia 2017r. zawiadamia o przedłużeniu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla: a)   Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, b)   Gdańskiego Darczyńcy Roku, c)    Gdańskiego Społecznika Roku Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik…

Details

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany RPO WP

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 141/304/18 z dn. 13 lutego 2018 r. podjął decyzję w sprawie przyjęcia projektu zamiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Zmiany w RPO WP wynikają z przesłanek określonych w: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej dnia 14 lutego…

Details

Działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma przyjemność zaprezentować plany działań na 2018 rok. Wśród kluczowych tegorocznych inicjatyw są: Targi CSR, raport ukazujący zaangażowanie biznesu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także konferencja z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych. Najważniejsze wydarzenia 12 kwietnia na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się 7. edycja Targów CSR, największego w Polsce…

Details

Nowe terminy dyżurów brokerów eksportowych

Przedsiębiorco! Jeśli myślisz o przystąpieniu do projektu, ale nie jesteś pewien, czy wpisujesz się w jego kryteria, chcesz poznać możliwości, jakie niesie Pomorski Broker Eksportowy, i wymagania, jakie wiążą się z uczestnictwem, spotkaj się z naszym specjalistą. Zapraszamy na cotygodniowy dyżur brokerów eksportowych. Gdzie? Olivia Business Centre, budynek Olivia Six, siedziba ARP, XII piętro, sala…

Details