Przesunięty nabór wniosków

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem w dniu wczorajszym powinien zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków. Jesteśmy zmuszeni przesunąć termin ogłoszenia. Prowadzimy prace dążące do jak najszybszego uruchomienia naboru. O nowym terminie poinformujemy jak tylko uda nam się go osadzić w czasie.

Z poważaniem
Zespół OWES

Apel WRZOS w sprawie pracowników socjalnych

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący organizacji i warunków pracy pracowników socjalnych w gminach, potwierdził to co wiemy od lat. Pracownicy socjalni, od których wymaga się najwyższych kwalifikacji, odpowiedzialności, kompetencji oraz empatii, stanowią jedną z najbardziej zdegradowanych grup zawodowych w Polsce. Rząd przerzuca odpowiedzialność za tę sytuację – nie bez powodu – na samorządy terytorialne.…

Details

XXIII edycja konkursu Dobroczyńca Roku

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, dwudziesta trzecia edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy, budowania partnerstw…

Details

ASOS 2020 do końca stycznia

Od 20 do 200 tys. zł. dotacji na wspieranie aktywności seniorów – to kwota jaką można zyskać w tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).  Oferty można składać do końca stycznia, o wsparcie mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia JST. ASOS to program na lata 2014-2020, którego celem jest wspieranie szeroko pojętej…

Details

Nowy w rządzie. Będzie pełnomocnik ds. ekonomii społecznej i solidarnej

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. Do jego zadań będzie należało m.in. opracowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W opublikowanym w piątek dokumencie czytamy, że pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu…

Details

Fairtrade w zamówieniach publicznych

Publikacja wyjaśnia, czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie z nich płyną korzyści oraz na czym polega oznakowanie społeczne. Przybliża, czym jest znak Fairtrade, jak go stosować przy udzielaniu zamówień publicznych oraz przytacza praktyczne przykłady zamówień. Głównym adresatem publikacji są zamawiający, a więc wszystkie instytucje publiczne, firmy i organizacje pozarządowe udzielające zamówień publicznych. Jest ona…

Details

UrbanLab Gdynia

UrbanLab Gdynia to przestrzeń. Otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście z jednej strony, konkretne pomieszczenia – sala konferencyjna, biuro, kuchnia – z drugiej. UrbanLab to formuła – sposób patrzenia na miasto. To proces wspólnego wskazywania wyzwań, pracy nad najlepszymi narzędziami, by sobie z nimi radzić. Jakość naszej pracy zależy w pełni od ludzi –…

Details