III edycja Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej

Jeżeli jesteś liderem lub członkiem spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarcza lub organizacji podejmującej działania odpłatne statutowe albo organizacji, która chciałaby założyć działalność gospodarczą;  jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak funkcjonują podmioty ekonomii społecznej i przy okazji poznać niesamowitych ludzi, podejmujących podobne wyzwania, zdobyć ciekawe doświadczenie i mieć możliwość własnego rozwoju zapraszamy na III edycję Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej.

Szkoła Menadżerów to kompleksowy program edukacyjnym zawierającym cykl zajęć teoretycznych, coaching rozwojowy oraz praktyki. Całość programu Szkoły obejmuje pół roku: 3-4 miesięcy realizacji cyklu szkoleniowego i coachingu rozwojowego oraz okres 3 miesięcy przeznaczony na realizację 40 h praktyk. Cykl szkoleniowy w ramach Szkoły odbywać się będzie w podane w załączniku piątki i soboty, od 8:00 po 10 godzin szkoleniowych, w okresie od października do grudnia 2014 r. Zajęcia dobywać się będą w Sopocie w Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej, przy al. Niepodległości 778, a prowadzone będą przez doświadczonych trenerów i praktyków.

Details

UWAGA!!! Wyniki posiedzenia KOB w ramach procedury odwoławczej

W związku z przeprowadzeniem w dniach 25-26.06.2014  posiedzenia odwoławczego po III Komisji Oceny Biznesplanów informujemy o jego wynikach. Spośród siedmiu złożonych Biznesplanów dwa zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej i rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego, pięć pozostałych Biznesplanów zostało ocenionych poniżej minimum punktowego kwalifikującego do otrzymania rekomendacji KOB.

Details

UWAGA- ZMIANA TERMINU! Zaproszenie na szkolenia z zakresu księgowości/kadr oraz płac w SpS.

Szanowni Państwo,

Wystąpiła potrzeba zmiany terminów szkoleń dotyczących księgowości oraz kwestii kadrowo płacowych w spółdzielniach socjalnych. Poniżej, w opisie szkoleń znajdują się nowe daty oraz formularze zgłoszeniowe. Jednocześnie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń na oba szkolenia został przedłużony do dnia 25 czerwca br. do godziny 12:00. Więcej informacji w opisie.

Details

Spotkanie z nowopowstałymi spółdzielniami w Lasowicach Wielkich

Dzięki uprzejmości Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć” oraz Spółdzielni Socjalnej o tej samej nazwie („Wróć”) w Lasowicach Wielkich w dniu 9.10.2014 r. odbyło się spotkanie sieciujące podmiotów ekonomii społecznej (PES). Kameralny nastrój miejsca udzielił się wszystkim zebranym, którzy bardzo otwarcie, serdecznie, ale i konkretnie, merytorycznie  dyskutowali o rozwoju ekonomii społecznej (eS) w naszym województwie, nawzajem poznawali swoje oferty, propozycje współpracy,  nawiązywali nowe kontakty.

Details

Szkolenia z księgowości dla spółdzielni socjalnych!

 

OWES Dobra Robota zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów:

kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, puckim. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot.

do udziału w szkoleniach:

  •   „Księgowość w spółdzielniach socjalnych” w dniu 17.06.2014;
  •  „Kwestie kadrowo-płacowe w spółdzielniach socjalnych w dniu 18.06.2014”.

 

Details