Raport Zdalniacy “Perspektywa Pracodawców na zatrudnienie Osób z niepełnosprawnościami”

Pobierz Raport bezpłatnie: www.zdalniacy.com/pobierz-raport/ 2 464 800 Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności, wielu z nich w konsekwencji nie pracuje  28,8% – zaledwie tyle wynosi współczynnik aktywności zawodowej Osób z niepełnosprawnościami w Polsce  Wskaźnik zatrudnienia Osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce 42,68%. To o 8% mniej niż w całej Unii Europejskiej! Według badań wystarczy 8h płatnej…

Details

Franczyzna Społeczna – Opieka ze Smakiem

Temat szkolenia: Usługa opiekuńcza i usługa gastronomiczna we franczyzie społecznej Kropka Termin: 21-22 października 2020 r. w godzinach od 8.30 do 17.00 na platformie Teams Dla kogo jest to szkolenie? Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które interesują się rozwojem działalności poprzez franczyzę społeczną w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej oraz chcą się dowiedzieć jakie są kluczowe elementy sukcesu prowadzenia…

Details

Pomysły na Miasto

Trwa nabór Pomysłów na Miasto – https://urbanlab.gdynia.pl/inkubator-miejski/. W drugiej edycji szukane są zwinne rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do tych zmian. Te o największym potencjale będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione. Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale. Pomysły…

Details

Inkubator Innowacji Społecznych INNOES

Inkubator Innowacji Społecznych to miejsce, gdzie osoby/podmioty mające pomysł na innowacje społeczne mogą skorzystać ze wsparcia eksperckiego podczas: opracowywania pomysłów testowania pomysłów wdrażania pomysłów oraz mogą starać się o wsparcie finansowe na ich realizację. Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia…

Details

Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020! Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą! W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od…

Details

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – Bank BGK

POŻYCZKI W ramach instrumentów finansowych POWER kwalifikowalne są takie przedsięwzięcia PES, które dotyczą rozszerzenia prowadzonej przez nie działalności, wzmocnienia podstawowej działalności PES lub realizacji przez PES nowych przedsięwzięć. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia powinno być generowanie korzyści społecznych w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z instrumentu finansowego (np. tworzenie miejsc pracy lub innych korzyści społecznych). Pożyczki są…

Details

VII nabór wniosków o dofinansowanie

Ogłaszamy VII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy wynosi 306 600 złotych.   TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument…

Details

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta Gdańska z NGO na rok 2021

Szanowni Państwo, zapraszamy osoby reprezentujące sektor pozarządowy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i Prezydenta Miasta Gdańska. Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.…

Details

Włącznik Innowacji Społecznych

I tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych” Nasz Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora,…

Details

sPrawny ekspert pozarządowy – 80 godzin szkoleń

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego na cykl szkoleń w wymiarze 80 godzin szkoleniowych z obszarów prawa, finansów, zarządzania i nowych technologii oraz uczestnictwa przedstawicieli organizacji w procesie stanowienia prawa połączony ze wsparciem doradczym dla organizacji pozarządowych zakończony uzyskaniem Certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kto może brać udział w szkoleniach: • osoby pełniące…

Details