GDYŃSKIE NGO, A POTENCJAŁ EKONOMICZNY

Szanowni Państwo! W związku z badaniem realizowanym przez nasz Ośrodek zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnianie poniższego formularza. To szansa dla Gdyńskich organizacji pozarządowych, by ocenić ich potencjał i zaproponować ścieżkę wsparcia. Ocena ta może wpłynąć znacząco na sytuację ekonomii społecznej na obszarze trójmiejskim. POBIERZ FORMULARZ Seminarium jest realizowane na zlecenie Gminy Gdynia w ramach…

Details

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM EKSPERCKIE – 15.02.!

Zaproszenie seminarium eksperckie
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Eksperckim pn.: „Konstrukcja prawna i działalność spółdzielni socjalnych. Ocena obowiązującej regulacji.”, które odbędzie się 15.02. (poniedziałek) w Centrum Konferencyjnym (Budynek III) Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Zaczynamy o godzinie 11:00, spotykamy się w Sali E. Nasze seminarium otworzy Pan Michał Guć, Prezydent Miasta Gdyni ds. Innowacji, wygłaszając referat wprowadzający.

Details

PODSUMOWANIE I GFES

I FOrum nagłówek

Podsumowanie I GFES!

Luty zaczął się w sposób wyjątkowy dla ekonomii społecznej w obszarze trójmiejskim. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się Pierwsze Gdyńskie Forum Ekonomii Społecznej. Zainicjowało ono szereg wydarzeń skierowanych do osób zainteresowanych tą tematyką.

Details

UWAGA! SEMINARIUM PRZEŁOŻONE!!

Szanowni Państwo,

z przyczyn od nas niezależnych jesteśmy zmuszeni odwołać nadchodzące wydarzenie – Seminarium Eksperckie
pn.: „Konstrukcja prawna i działalność spółdzielni socjalnych. Ocena obowiązującej regulacji.”, które miało odbyć się 27.01. (środa) w PPNT. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy niezwłocznie, jak tylko zostanie ustalony.

NASZA SYTUACJA

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją oraz zobowiązaniem do informowania o postępach w wyjaśnianiu naszej sprawy stworzyliśmy podsumowanie ruchów, które zostały wykonane, by praca Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota nie poszła na marne oraz żeby wszyscy objęcie do tej pory wsparciem byli na bieżąco. Złożyliśmy wniosek o powtórną akredytację, który zwierał w sobie…

Details

PONOWNE AKREDYTACJE DLA OWESów!

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które uzyskały akredytację i ją utraciły w wyniku Zarządzenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, powinny do 15 stycznia 2016 r. (do piątku) złożyć wniosek o ponowne przyznanie statusu akredytowanego OWES wraz z uzasadnieniem – to jedno z ustaleń, do jakich doszło podczas spotkania ministra Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami Komitetu Akredytacyjnego.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 12 stycznia 2016 r.

Details

CO DALEJ Z DOBRĄ ROBOTĄ?

Szanowni Państwo, zarządzenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 roku stawia pod znakiem zapytania działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Polsce. W ww. zarządzeniu cofnięte zostają akredytacje przyznane OWESom, wprowadzony zostaje także zarys nowej procedury akredytacyjnej. Co to znaczy w praktyce, zwłaszcza dla osób i podmiotów korzystających z naszego wsparcia?…

Details