Startuje Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych…

Details

SPEKTRUM, czyli wachlarz możliwości dla pomorskich firm

W poniedziałek 2 marca br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych.” Uroczystość podpisania umowy odbyła się w sali „Niebo Polskie” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. SPEKTRUM…

Details

Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Za Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przekazujemy materiały, które przybliżają społeczne aspekty w Prawie Zamówień Publicznych. Jest to opracowanie oraz zapis webinarium z ekspertem.   Opracowanie przybliża nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. Skupiliśmy się tu przede wszystkim na społecznych zamówieniach publicznych. “Nowe Prawo zamówień publicznych (Pzp)…

Details

Pożyczki dla PES na start!

Nawet 100 tys. zł na start oraz 500 tys. zł na rozwój. Właśnie o takie pożyczki mogą ubiegać się Podmioty ekonomii społecznej (PES) na rozwój działalności. Z inicjatywy, którą prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego można skorzystać na preferencyjnych zasadach. Pożyczka na Start: – pożyczkobiorcy – PES, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy; – maksymalna jednostkowa…

Details

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Do 27 marca można zgłaszać wnioski o przyznanie Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Do zdobycia wsparcie w wysokości od 3 000 do nawet 10 000 złotych. Oprócz tego także szkolenia i doradztwo. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną…

Details

ES na Jarmarku Św. Dominika 2020!

Na przełomie lipca i sierpnia w Gdańsku odbędzie się jedno z największych i najstarszych wydarzeń handlowych w kraju – 760. Jarmark Św. Dominika. Wzorem ubiegłorocznej edycji jarmarku w tym roku także planuje się otwarcie specjalnej strefy przeznaczonej ekonomii społecznej. Oznacza to, że szansę na zaprezentowanie swojej działalności podczas tego prestiżowego wydarzenia, będą miały również podmioty…

Details

Pełnomocnictwo zarządu w spółdzielni socjalnej

Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo polega na tym, że mocodawca (w naszym przypadku spółdzielnia socjalna) upoważnia osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu określonych czynności prawnych (np. zawarcia lub wypowiedzenia umowy). Tym samym pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami i co ważne – pełnomocnik działa w imieniu…

Details

„Od wykluczenia do aktywizacji” – 7 pytań i odpowiedzi

Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Oferty można składać do 2 marca br. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Jakie są priorytety Programu? W ramach zmienionego programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” wspierane będą działania w…

Details

Pomorska Akademia Wolontariatu

Caritas Archidiecezji Gdańskiej prowadzi rekrutację do projektu Pomorska Akademia Wolontariatu. Projekt jest skierowany do studentów oraz do osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym 18-29 lat. W projekcie oprócz wykonywania wolontariatu (w placówkach Caritas lub innych instytucjach) uczestnik może korzystać z różnych form wsparcia takich jak: Coaching Szkolenia z kompetencji miękkich Szkolenia team building Warsztaty dot. pracy…

Details

Konkurs “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach nowej edycji programu “Od wykluczenia do aktywizacji”. Nabór wniosków potrwa do 2 marca. Konkurs skierowany jest do podmiotów, które oferują wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, przede wszystkim do centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez JST. Celem jest wzmacnianie…

Details